Community Mask

by
DOORBREEKDE KETEN:
BESCHERMJEZELF EN JE OMGEVING
Het kan gebeurendat je besmet bent geraakt met Covid-19,zonder dat je last hebt van de symptomen vanhet virus. Je weet in dat geval niet dat je het nieuwe Coronavirus bij jedraagt, maar je kunt het virus wel ongemerkt aananderen doorgeven.

Draag mondbescherming om te voorkomendat je anderen met het virus besmet. Een mondmasker vangt een deel van dekleine druppeltjes uit de neus en keel op en het dragen van een masker wordtdan ook aangeraden. Zo kunnen we debesmettingsketen doorbreken.‍
Naar de maskers
MATERIAAL
EIGENSCHAPPEN
HEALTHYHet voorde Community Mask gebruikte Texlyte Nano wordt in Europa volgens de OekotexStandard 100 geproduceerd en gecertificeerd. Het hypoallergene materiaal isbuitengewoon geschikt voor producten waaraan hoge hygiënische eisen wordengesteld.
THERMO REGULATINGTexlyte Nanoheeft een lage geleidingsgraad en beschikt daardoor over uitzonderlijkisolerende eigenschappen - voor een hoog thermisch draagcomfort.
LIGHTTexlyteNano is 50% lichter dan katoen en 34% lichter dan polyester, waardoor dezehightech kunstvezel optimaal geschikt is voor gebruik in maskers.
DRYTexlyteNano is van nature hydrofoob. Deze vochtafstotende eigenschap van het garenblijft ook na veelvuldig wassen onveranderd doeltreffend. Texlyte Nano droogtbijzonder snel en absorbeert geen vocht. En dat zorgt voor een uitstekenddraagcomfort.
EASY TO CARE
De hydrofobeeigenschappen van Texlyte Nano zorgen ervoor dat het materiaal ongevoelig isvoor vuil, op 60°C kan worden gewassen en snel droogt. Strijken is niet nodig.Het masker is in no-time weer klaar voor gebruik.
DURABLETexlyte Nano isslijtvast,veerkrachtig en scheurt niet. De slijtvastheid is 2,5 keer zo grootals die van katoen. En ook transpiratie, zon of vocht hebben geen invloed op delevensduur van Texlyte Nano.
ECOLOGICALHetenergieverbruik voor de productie van Texlyte Nano ligt 30% lager dan voorpolyester. Er worden geen pesticiden of giftige kleurstoffen gebruikt. Expertsbeschouwen de Texlyte Nano dan ook als een van de milieuvriendelijkstekunstvezels überhaupt. Texlyte Nano is bovendien 100% recycleerbaar.
Naar de maskers

De
lichtste stof

Wat Texlyte Nanozo bijzonder maakt, is het gewicht. De stof is lichter dan water, 34% lichterdan polyester en 20% lichter dan nylon en biedt meer volume voor hetzelfde lagegewicht. Daar komt bij dat Texlyte Nano niet alleen waterafstotend, maar ookrecycleerbaar en milieuvriendelijk is.

TEXLYTE NANO is gemaakt van polypropyleen vande lichtste kunstvezels die er zijn en de stof heeft een krachtige, duurzameID.
Naar de maskers
DESIGN
ERGONOMISCH
Dankzij depasvorm is de Community Mask het favoriete masker van maskerdragers. Het maskerheeft een ergonomisch design, een anatomische gevormd monddeel en eenelastische hals die perfect aansluit. Daardoor blijft de Community Mask nietalleen goed zitten, maar biedt ook de nodige bewegingsvrijheid én bescherming -voor jezelf en je omgeving.
 • Bijzonderelastische, ergonomische neuspartij
 • Flex Ribs vooreen optimale pasvorm
 • Flexibele enzachte elastiek voor de oren
 • Ademende 3DBreath-ribs laten de huid ademen
 • Extra dichte stofvan de mond- en neuspartij houden druppeltjes tegen
 • Extra elastischehalsboord voor optimaal draagcomfort
Naar de maskers
COMMUNITY MASK
HOW TO USE?
Maskers kunnenhet bewustzijn ondersteunen voor ‘social distancing‘ en ons helpen alert teblijven op een gezonde omgang met onszelf en onze omgeving. Maar beschermendemaatregelen als 1,5 meter afstand houden en regelmatig je handen wassen,blijven onveranderd belangrijk en mogen niet worden veronachtzaamd.
 • Omdat je bij hetomdoen van het masker je gezicht aanraakt, moet je eerst je handen goed wassenof desinfecteren.
 • Bedek je mond enneus met het masker, het UYN®-logo moet aan de buitenkant zichtbaar zijn.
 • Trekt de bandengoed achter de oren.
 • Trek het masker inde juiste positie. Het masker moet de neus bedekken en goed onder de kinzitten.
 • Druk het maskernog een keer stevig aan en controleer of de randen goed zijn afgesloten. Raakhet masker tijdens het dragen niet met je handen aan.
 • Het masker via debanden achter de oren afdoen (van achter naar voren) en voorkom dat je hetmasker daarbij aanraakt.